skip to Main Content

Zorgen over internationale crises en terrorisme

Nederlanders maakten zich afgelopen herfst vooral zorgen over het conflict met de IS. Verder zien we dat de angst voor een internationale crisis, voor een terroristische aanslag en voor een ziektegolf onder mensen is toegenomen ten opzichte van de meting in juni 2014. De zorgen over de economische crisis, werkloosheid en gezondheidszorg zijn gedaald. Dit blijkt uit de laatste meting van Risico- en Crisisbarometer in oktober 2014, de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid op het gebied van voorbereidingen voor en informatievoorziening tijdens rampen.
Zorgen en angsten spontaan en geholpen genoemd

Als wordt gevraagd om te denken aan zaken en gebeurtenissen die op dit moment spelen of kunnen gaan spelen in Nederland, noemt men spontaan het conflict met ISIS (35%, nieuw in de lijst)als grootste punt van zorg, gevolgd door de economische crisis (20%) en de gezondheidszorg (17%). De zorg over een terroristische aanslag staat op de vierde plaats (stijging van 3 naar 16% sinds juni 2014). De zorg over werkeloosheid is gedaald (van 21 naar 15%).

Als vervolgens een lijst met vooraf geformuleerde gebeurtenissen en rampen wordt voorgelegd, dan blijkt men het meest bang te zijn voor een internationale crisis (68% kruist dit aan). De angst voor een terroristische aanslag is sterk gestegen naar de tweede plaats (48 % in juni naar 65%). Hetzelfde geldt voor de angst voor een ziektegolf onder mensen (36% naar 45%), wat waarschijnlijk het gevolg is van de uitbraak van Ebola. De angst voor een economische crisis gezakt naar de derde plaats, na sinds 2008 op de eerste plaats te hebben gestaan.

Het gevoel van veiligheid

Men maakt zich iets meer zorgen over de eigen veiligheid en die van het gezin als gevolg van een ramp, maar schat de kans om zelf betrokken te raken bij een ramp hetzelfde in als bij de vorige meting. Wel voelt men zich iets minder veilig in de openbare ruimte, vooral in het vliegtuig, op een treinstation en op een vliegveld. Dit onveiligere gevoel zorgt er echter niet voor dat men deze plaatsen vaker mijdt dan in juni 2014.

Vertrouwen in de overheid

Iets minder dan de helft van de Nederlanders (45%) heeft in het algemeen vertrouwen in de overheid. Dit is ongewijzigd in vergelijking met de vorige meting. Het aantal mensen dat denkt dat de overheid (in enige mate) is voorbereid op een ramp, is licht gedaald (van 69 % in juni naar 63%). De helft van de Nederlanders (49%) heeft vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een ramp en een kwart denkt dat de inwoners van Nederland voorbereid zijn op een ramp.

Toelichting Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer wordt in opdracht van het Nationaal Crisiscentrum (NCTV) uitgevoerd en voorziet in een tweetal standaardmetingen per jaar. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting van oktober 2014 is uitgevoerd het onderzoeksbureau Ipsos onder 804 respondenten.

Bron: https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/risico-en-crisisbarometer-oktober-2014.aspx

Informatie?
Neem contact met ons op.

Back To Top