skip to Main Content

Beveiliging particulieren

Beveiliging voor particulieren kan uit verschillende diensten bestaan.  De herkenbare aanwezigheid van onze surveillanten heeft een duidelijke preventieve werking zodat onbevoegden aan uw huis voorbij gaan. U kunt samen met buurtbewoners een abonnement nemen op onze wijk surveillance dienst. Zo deelt u de kosten en verbetert u de veiligheid van de hele buurt.

Beveiliging is altijd maatwerk. Afhankelijk van de te verwachtte risico’s wordt er gezamenlijk een passend plan gemaakt.

Informatie aanvraag particuliere beveiliging

Beveiliging diensten voor particulieren:

  • Alarmopvolging bij inbraakmeldingen;
  • Aparte alarmknop voor incidenten;
  • Inschakelen hulpdiensten;
  • Ondersteuning bij calamiteiten;
  • Extra controlerondes tijdens afwezigheid bewoners, bijvoorbeeld in de vakantie;
  • Het opruimen van post in bepaalde periodes, zoals de vakantie;
  • Een vast surveillantenteam dat de wijk en bewoners kent en onregelmatigheden dus snel signaleert.

Alarmopvolging

Extra services tijdens afwezigheid

Ondersteuning bij calamiteiten

Particuliere beveiliging afgestemd op individuele risico’s

Uw huis, uw haven. Daar wilt u zich veilig voelen. De veiligheid van uw woon en leefsituatie vraagt om een specifieke aanpak. Maatwerk met aandacht voor uw wensen. Betaalbare beveiligingsmaatregelen afgestemd op individuele risico’s. Holland Security Group kijkt samen met u naar de risico’s en dan met name de onaanvaardbare risico’s.

Wij dragen maatregelen aan die doeltreffend en economisch verantwoord de beste zijn voor uw specifieke situatie. Maatregelen waarin uw veiligheid en veiligheidsgevoel voorop staan. Dat levert oplossingen op die zijn afgestemd op uw manier van leven en wonen die bijdragen aan uw veiligheid. Een gezonde balans tussen risico’s en maatregelen.

Sleutelwoorden zijn; veiligheid, veiligheidsgevoel, totaaloplossing, ontzorgen, efficiëntie en kostenbeperkend.

Holland security group staat voor veiligheid. Uw veiligheid. Met de nieuwste technieken waken onze beveiligers over uw geliefden en eigendommen. We zijn er voor u!

Mobiele surveillance

Indien de voortdurende aanwezigheid van een beveiliger niet noodzakelijk of gewoonweg te kostbaar is dan biedt de mobiele surveillance van Holland Security Group uitkomst. Met de inzet van onze mobiele surveillancedienst bent u verzekerd van een supersnelle opvolging in geval van een alarmmelding.

Steeds meer particulieren besteden de alarmopvolging uit aan Holland Security Group.

Niet voor niets: het aantal inbraken, al dan niet met fysiek geweld, stijgt nog steeds en de politie rukt alleen uit bij een geverifieerd alarm. Een alarminstallatie alleen is dus vaak niet meer genoeg.

Informatie aanvraag particuliere beveiliging

Back To Top