skip to Main Content

Integraal benaderen van een veiligheidsvraagstuk

Wat betekent ‘integraal benaderen’ van een veiligheidsvraagstuk?

Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Maatwerk met aandacht voor de corebusiness van de klant. Beveiligingsmaatregelen afgestemd op de individuele risico’s en bedrijfsprocessen. Holland Security Group kijkt samen met de klant naar de risico’s en dan met name de onaanvaardbare risico’s. Sleutelwoorden in dit traject zijn; veiligheid, totaaloplossing, ontzorgen, efficiëntie en kostenbeheersing. Vervolgens dragen we maatregelen aan die doeltreffend en economisch verantwoord de beste zijn voor de specifieke situatie van onze klanten.

Zorgen en angsten spontaan en geholpen genoemd

Als wordt gevraagd om te denken aan zaken en gebeurtenissen die op dit moment spelen of kunnen gaan spelen in Nederland, noemt men spontaan het conflict met ISIS (35%, nieuw in de lijst)als grootste punt van zorg, gevolgd door de economische crisis (20%) en de gezondheidszorg (17%). De zorg over een terroristische aanslag staat op de vierde plaats (stijging van 3 naar 16% sinds juni 2014). De zorg over werkeloosheid is gedaald (van 21 naar 15%).

Als vervolgens een lijst met vooraf geformuleerde gebeurtenissen en rampen wordt voorgelegd, dan blijkt men het meest bang te zijn voor een internationale crisis (68% kruist dit aan). De angst voor een terroristische aanslag is sterk gestegen naar de tweede plaats (48 % in juni naar 65%). Hetzelfde geldt voor de angst voor een ziektegolf onder mensen (36% naar 45%), wat waarschijnlijk het gevolg is van de uitbraak van Ebola. De angst voor een economische crisis gezakt naar de derde plaats, na sinds 2008 op de eerste plaats te hebben gestaan.

‘Een gezonde balans tussen risico’s en maatregelen’

Integraal

Holland Security Group benadert een vraagstuk vanuit integraal oogpunt middels een objectieve risicoanalyse. Wij kijken naar de reeds genomen maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch vlak. Hierbij richten wij ons op een mogelijke besparing van de totale beveiligingskosten door zaken wellicht ‘slimmer’ op elkaar af te stemmen door onze Integrale benadering.

HSG-Werkwijze-01.jpg

Het geheel aan maatregelen kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van fysieke en technische beveiliging. Holland security Group neemt het gehele beveiligingsvraagstuk uit handen, door op basis van onze risicoanalyse voor onze klant de beste en meest adequate en efficiënte oplossing te zoeken zodat deze zich kan bezig houden met zijn of haar dagelijkse zaken.

De aanpak van Holland Security Group bestaat altijd uit een onderbouwd voorstel. Dat begint met een analyse van de risico’s die u loopt binnen uw specifieke segment.

  1. Onderzoek naar de veiligheidsbehoefte van de opdrachtgever;
  2. 2. Opstellen van een risicoprofiel in overleg;
  3. Een combinatie van oplossingen die hierbij naadloos aansluiten.

Zo stellen we een pakket van maatregelen voor waarin uw bedrijfscontinuïteit en veiligheid voorop staan. Dat levert oplossingen op die zijn afgestemd op uw manier van werken en die bijdragen aan de efficiency van uw bedrijfsvoering.

Informatie?
Neem contact met ons op.

Back To Top