skip to Main Content

Alle beveiligers dezelfde bescherming tegen geweld

Nieuwsbericht Holland Security Group Bescherming tegen geweld

Waarom verschil maken tussen beveiligers met een publieke taak, en zij met een particuliere opdrachtgever?

Zou er verschil gemaakt moeten worden tussen publieke en particuliere beveiligers?

Tot op heden ligt er een wetsvoorstel dat slechts voor een deel van de beveiligers zal gelden. Namelijk in zoverre zij een publieke taak uitoefenen. Dit wetsvoorstel houdt in dat geweld tegen publieke beveiligers niet langer weg gewerkt kan worden met een taakstraf, maar met strengere straffen.

Onder andere politie, brandweer en ambulancepersoneel worden dan extra beschermd tegen geweld. Dat is natuurlijk ook volkomen terecht, maar waar is deze bescherming voor de beveiligers die geen publieke taak uitvoeren? Verdienen zij niet dezelfde bescherming?
Beveiligers die werken voor private opdrachtgevers, zoals beveiligers op evenementen en winkelbeveiligers, krijgen deze extra bescherming namelijk niet.

Waarom zit er een verschil tussen deze beveiligers?

Volgens enkele vertegenwoordigers in het kabinet zou een particuliere beveiliger een stap terug kunnen doen en de politie waarschuwen. Maar zoals voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Ard van der Steur, aangaf, kunnen beveiligers hier niet altijd op wachten. Ook wordt gevreesd dat dit tot onduidelijkheid zal leiden. Wat is het verschil tussen een beveiliger van een supermarkt, en die van een publieke ruimte? In zo’n geval zou alleen de opdrachtgever doorslaggevend zijn, aangezien de aard van het werk hetzelfde blijft.

Van der Steur heeft zich goed laten horen in de Eerste Kamer, en sloot zijn toespraak sterk af:

Aan alle beveiligers stellen burgers hoge eisen, ze verdienen een gelijke rechtsbescherming.

Back To Top