Mankracht achter de hand

Holland Security Group garandeert de inzet van beveiligers bij calamiteiten binnen een vooraf overeengekomen/gesteld tijdspan na uw melding. Bij onze klanten hebben wij reeds aangetoond dat wij betrouwbaar, punctueel en professioneel zijn. Wanneer u ons nodig heeft, zijn we er! ….Dus waarom zou u verder zoeken?

 

Specialisten die het totale beveiligingsgedeelte van het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) op zich nemen noemt men het ZiROP Respons Team. Het ZiROP beschrijft de interne organisatie van een ziekenhuis of zorginstelling bij een externe ramp en de samenwerking met externe partijen zoals de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) en de gemeente(n).

Het ZiROP is bestemd voor alle medewerkers die in het kader van het inwerkingtreding van het ZiROP een (coördinerende) rol vervullen (medisch specialisten, verpleegkundigen, medisch ondersteunend – en overig personeel). In geval van een dergelijke ramp moet natuurlijk ook de beveiliging en met name de inzet van beveiligingspersoneel naar een hoger niveau.

Quick Respons Team

Holland Security Group beschikt over een uitgebreid Quick Respons Team die ten tijde van een ZiROP opschaling paraat staan. Een grote groep beveiligers die direct opgeroepen en ingezet kan worden en binnen een afgesproken tijdspan op locatie aanwezig kan zijn.

De werkzaamheden van de beveiligers van het Quick Response Team van Holland Security Group kunnen bestaan uit:

  • Opvangen van familie en/of kennissen van slachtoffers;
  • Opvangen en begeleiden pers;
  • Toegang regulatie Spoedeisende Hulp;
  • Organiseren verkeersstroom van ambulances en overige hulpverlenende instanties;
  • Bewaken van deuren;
  • Toegang ontzeggen ramptoeristen.

Holland Security Group levert ervaren en bekwame vakmensen die zich bewust zijn van het belang van een veilige zorgomgeving en de goede reputatie van uw organisatie of instelling. Medewerkers die direct anticiperen in geval van calamiteiten en mogelijke ZiROP opschaling.

Informatie?

Neem contact met ons op.