Onze missie

Wij leveren hoogwaardige beveiliging- event en hospitality diensten, tegen overeengekomen concurrerende condities. Wij borgen waakzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit met als doel onze opdrachtgevers te ontzorgen. Wij streven ethische en maatschappelijke waarden na, door alle wetten en reglementen te respecteren, onze afspraken na te komen en eerlijk te handelen. Informatie? Neem contact met ons op.

Organisatiestructuur

De kracht van onze organisatie ligt in de platte organisatiestructuur, de korte lijnen, het ‘single point of contact’, landelijke dekking maar toch lokaal. Inspelen op de wensen en behoeften van de klant en het creëren van een symbiose met de omgeving van de klant maakt dat de waarden van stakeholders centraal staat. Korte lijnen De organisatiestructuur is helder en plat, … Read More

Zorginstellingen

Op de eerste hulp van een ziekenhuis kunnen emoties hoog oplopen. Patiënten, gasten, bezoekers en ziekenhuispersoneel hebben steeds vaker te maken met agressie en verbaal geweld. Onze zorgbeveiligers hebben door hun ervaring en genoten trainingen zoals ‘omgang met agressie’ en ‘conflict hantering’ dè specifieke vakkennis in huis om uw zorginstelling te beveiligen zonder afbreuk te doen aan het gewenste niveau … Read More

Supermarkten & retail

Veel retailers en supermarkten worden geplaagd door winkeldiefstal, criminaliteit, agressie en vandalisme of terroriserend gedrag door bijvoorbeeld hang-of schooljeugd. Schade door diefstal, het wegblijven van klanten of verzuim van personeel kan hoge kosten genereren. Holland Security Group kan in een dergelijk geval een meerwaarde zijn. Winkeldiefstallen nemen toe door o.a. de economische recessie. Winkeldiefstal, en de afhandeling hiervan, kost de … Read More

Overheid & gemeenten

Het afbreukrisico bij overheden en lokale gemeenten is groot. Men wil efficiënt en flexibel opereren en verwachten dit ook van een facilitaire partner als Holland Security Group, met sleutelwoorden als betrouwbaar, flexibel, dienstbaar en continuïteit. Holland Security Group kan worden ingezet bij het creëren van veiligheid in het publieke domein, preventieve inzet bij een gemeentelijk of sociaal loket of bijvoorbeeld … Read More

Openbaar vervoer

Incidenten in de vervoerssector zijn erg actueel in de nieuwsberichten. Fysieke en verbale agressie, vandalisme en diefstal in trams, metro, bussen en treinen zijn dagelijkse problemen in de openbaarvervoersector. Hangjongeren, drugsdealers en zakkenrollers zijn een doorn in het oog van passagiers, conducteurs, chauffeurs en winkelmedewerkers op stations. Het veiligheidsgevoel is ver te zoeken en het kost de sector veel geld … Read More

Logistiek

Logistieke bedrijven vestigen zich steeds vaker op logistieke business parken. Op deze manier kan men vaak kosten voor beveiliging delen. Helaas vormen zich zo ook risicovolle locaties. Op een relatief klein terreinoppervlak staat een enorm risicokapitaal. Daarnaast ontstaan er veel oncontroleerbare transportbewegingen en de aanwezigheid van een hele hoop veelal tijdelijke arbeidskrachten. Holland Security Group inventariseert eerst de maatregelen, middelen … Read More

Onderwijs

Het begrip veiligheid is een verzamelterm waar heel wat activiteiten van opleidingsorganisaties of onderwijsinstellingen onder te rangschikken zijn. Veiligheid wordt wel omschreven als “het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen”. Terwijl onveiligheid te omschrijven is als “alles wat hierop inbreuk maakt”. Risico = … Read More

Kantoren

Snel kunnen schakelen en een grote mate van flexibiliteit om te voldoen aan verschillende wensen is inherent aan het leveren van receptie- en beveiligingsdiensten in een kantoorpand met meerdere huurders. Korte lijnen en één aanspreekpunt voor zowel de beheerder als de verschillende huurders is cruciaal voor een goed contact en verstandshoudingen. Holland Security Group inventariseert de verschillende wensen en risico’s … Read More

Industrie

Veelal zijn de ondersteunende processen van industriële bedrijven uitbesteed. Men houdt zich vaak alleen bezig met de corebusiness om zo optimaal te kunnen presteren. Dat kan alleen als leveranciers of onderaannemers zich profileren als een flexibele, betrouwbare en meedenkende kwaliteitspartner. Onderbreking van het productieproces kost tijd, genereert logistieke problemen en dus kosten. Holland Security Group is uw kwaliteitspartner en ontzorgt … Read More

Hospitality & leisure

Veilig en gastvrij U wilt een veilige (werk)omgeving voor uw medewerkers en gasten. Maar u heeft ook hospitality hoog op de agenda staan. Uw gasten moeten zich welkom voelen. Holland Security Group adviseert u graag over de mogelijkheden om de thema’s veiligheid en gastvrijheid te combineren, passend bij uw locatie. Security host Zo kunnen wij bijvoorbeeld een security host op … Read More

Havens

Dat Nederlandse havens belangrijk zijn voor onze economie maakt ze ook meteen tot mogelijk doelwit van allerlei vormen van criminaliteit en terroristische aanslagen. Beveiliging is met name in het havengebied een kwestie van goede afspraken waarbij de nadruk ligt op het tegengaan van ongecontroleerde personen- en goederenbewegingen. De internationale ISPS richtlijnen alsmede de Nederlandse havenbeveiligingswet zijn van toepassing in dit … Read More