skip to Main Content

Detection Dogs Holland Security Group in de strijd tegen drugs

Een hond kan wel een miljoen keer beter ruiken dan de mens en is daarbij altijd alert. Als gevolg van de toenemende aanwezigheid van verdovende middelen in onze maatschappij, neemt de vraag naar opsporing en de controle hiervan toe. Holland Security Group erkent deze trend en heeft zich gespecialiseerd in deze meest effectieve vorm van drugscontrole: De inzet van Detection Dogs.

Afname overlast

 

In de wereldwijde strijd tegen verdovende middelen heeft de inzet van deze speurhonden bewezen een doelmatige en preventieve werking te hebben. Met regelmatige drugscontroles wordt een signaal afgegeven dat gebruik en verhandeling van verdovende middelen niet wordt getolereerd, hetgeen leidt tot afname van deze overlast.

De Detection Dog teams van Holland Security Group zijn inzetbaar voor controle van personen, voertuigen, gebouwen en goederen. Controles worden door de Detection Dog teams op professionele en discrete wijze uitgevoerd, waarbij van de honden geen dreiging uitgaat. Hiertoe worden zij door Holland Security Group doorlopend zorgvuldig getraind en getoetst.

Op structurele contractbasis, maar ook als u periodiek of incidenteel een controle wilt laten uitvoeren is de inzet van een Detection Dog van Holland Security Group effectief. Holland Security Group is met haar eigen Detection Dog teams actief in diverse sectoren en voert onder meer (drugs-) controles uit op scholen, op evenementen, in de horeca en in de transport & logistiek sector.

Preventieve werking

Helaas komt verboden middelen misbruik steeds vaker voor en ook de criminaliteit die hiermee samen hangt, zoals het smokkelen en de verkoop, is vaak daar waar je het niet verwacht of wenselijk acht. Als logistieke organisatie, exploitant, onderwijsinstelling of (lucht-)haven is dit onacceptabel. Een actief drugsbeleid heeft een preventieve werking. Het kan echter nodig zijn om structureel, periodiek of incidenteel Detection Dogs in te zetten om op deze manier personeel, bezoeker, reiziger, scholier, lockers, voertuigen of containers te controleren op drugs.

Onder invloed op de werkvloer

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 buitenlandse uitzendkrachten, veelal werkzaam in de logistieke sector, denkt dat het gebruik en bezit van drugs in Nederland legaal is. Diverse uitzendbureaus nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door een gedegen voorlichtingscampagne te voeren naar hun medewerkers. Wij merken echter dat dit niet afdoende blijkt. De logistieke bedrijven, waar deze uitzendkrachten veelal te werk worden gesteld, hebben vaak in hun bedrijfsreglement vermeld dat het meenemen en-/of gebruik van verdovende middelen niet geoorloofd is en niet tijdens werktijd geconsumeerd mag worden. Daarbij staat ook vermeldt dat er visitatie uitgevoerd kan en mag worden.

Indien het voorkomt dat een dergelijke uitzendkracht tijdens het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden een arbeidsongeval krijgt en blijkt dat deze onder invloed is van verboden middelen, heeft de werkgever vaak een groot probleem.

Door een ‘at random’ inzet van een Detection Dog geeft u direct een preventieve boodschap af aan uw (ingeleende) medewerkers en voorkomt u een eventuele imagoschade en onnodige repressieve acties met vaak onnodige kosten.

Twee voordelen

De inzet van een Detection Dog kent twee voordelen:

  1. De hond signaleert verdovende middelen;
  2. Inzet van een hond werkt als afschrikmiddel. Men ziet dat er streng gecontroleerd wordt en zal minder snel geneigd zijn om in het bezit te zijn van drugs.
Informatie

Wilt u een drugscontrole uitvoeren binnen uw organisatie, instelling, event of school?
Neem dan contact op met Holland Security Group.

Back To Top