Residentiële beveiliging

Steeds meer particulieren besteden de alarmopvolging uit aan Holland Security Group. Niet voor niets: het aantal inbraken, al dan niet met fysiek geweld, stijgt nog steeds en de politie rukt alleen uit bij een geverifieerd alarm. Een alarminstallatie alleen is dus vaak niet meer genoeg. Preventief toezicht De herkenbare aanwezigheid van onze surveillanten heeft een duidelijke preventieve werking zodat onbevoegden … Read More

Zorg-toezichthouder

Hospitality (management) krijgt binnen ziekenhuizen steeds meer aandacht en draagvlak. Hoe ga ik om mèt, en hoe speel ik in op de wensen en behoeften van mijn gasten? Ofwel, wat zijn de wensen en behoeften van patiënten die in het ziekenhuis komen? De medische kennis en zorg die geleverd wordt blijft de belangrijkste factor van tevredenheid. Maar dit is de … Read More

Toezichthouders

In tegenstelling tot een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft een toezichthouder geen opsporingsbevoegdheden maar is hij wel in staat om irritaties weg te nemen en op te treden tegen bepaald wangedrag. Een toezichthouder is preventief aanwezig en heeft een dienstverlenende en corrigerende rol naar de burger. Sleutelwoorden; preventieve aanwezigheid, natuurlijk overwicht, authenticiteit en sterke communicatieve vaardigheden, gastheer, vraagbaak. Vaak zorgen (hang) … Read More

Hotelbeveiliging

Holland Security Group levert nachtbeveiligers en nachtreceptionisten voor hotels in Nederland. Daarbij leveren wij tevens parkeerwachten voor uw drukke dagen. Deze worden voor een aantrekkelijk tarief aangeboden en op deze manier kunt u uw vaste personeel optimaal inzetten. Het takenpakket wordt geheel in samenspraak met u opgesteld. Onze medewerkers zijn allen BHV- gecertificeerd en kunnen een AED bedienen. Ook eventuele … Read More

Leisure oplossingen

Het creëren van een gastvriendelijke sfeer die de veiligheid niet in gevaar brengt, is een grote uitdaging waarmee veel vakantieparken, hotels en campings kampen. Het bereiken van deze doelstellingen vereist een veelzijdige plan dat begint met de opleiding van personeel en voorlichting aan gasten over veiligheid en beveiliging. Uw vakantiepark, hotel of camping Zelfs als er een duidelijk security- en … Read More

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars (b en c) Dit zijn Holland Security Group medewerkers die in het kader van de uitoefening van hun beroep verkeer regelende taken verrichten. Dit zijn personen die het regelen van het verkeer als hoofdtaak hebben of personen voor wie geldt dat verkeer regelende taken nauw verband houden met de uitoefening van hun hoofdwerkzaamheden. Evenementenverkeersregelaars (d en e) Dit zijn … Read More

Consultancy particulieren

Uw huis, uw haven. Daar wilt u zich veilig voelen. De veiligheid van uw woon en leefsituatie vraagt om een specifieke aanpak. Maatwerk met aandacht voor uw wensen. Betaalbare beveiligingsmaatregelen afgestemd op individuele risico’s. Holland Security Group kijkt samen met u naar de risico’s en dan met name de onaanvaardbare risico’s. Sleutelwoorden zijn; veiligheid, veiligheidsgevoel, totaaloplossing, ontzorgen, efficiëntie en kostenbeperkend. … Read More

Kwaliteit

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten en medewerkers te kunnen voldoen, heeft Holland Security Group haar kwaliteitssystemen aangepast naar de normen van ISO 9001-2008 en VCA* 2008/5. Het continu verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening is verankerd in onze procedures en werkwijzen. Onze kwaliteitssystemen worden jaarlijks getoetst en beoordeeld. De hieruit voortvloeiende verbeteracties worden gecontroleerd en … Read More

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven in de missie van Holland Security Group. Wij streven naar hoogwaardige en duurzame (integrale) oplossingen op het gebied van beveiliging, receptie en hospitality diensten op een kwalitatieve, waakzame  wijze met continuïteit als doel. Daarbij streven wij ethische en maatschappelijke waarden na. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een zaak van iedereen binnen Holland Security Group. … Read More

Onze strategie

Wij bouwen continue aan ons onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concurrenten door; Optimale operationele performance Excelleren in onze operationele bedrijfsvoering door het optimaal op elkaar afstemmen van organisatiestructuren, managementsystemen en onze organisatiecultuur is een continue proces. Minimaliseren van kosten, borgen van kwaliteit, flexibilisering van levering en bieden van eerlijke tarieven is het direct resultaat. Productleiderschap Met een creatieve en … Read More

Onze werkwijze

Holland Security Group ontzorgt bedrijven en organisaties op het gebied van beveiliging, veiligheid en hospitality. Uw situatie, branche of segment is voor ons het uitgangspunt. Samen met u gaan we op zoek naar de beste oplossing. De aanpak van Holland Security Group bestaat altijd uit een onderbouwd voorstel. Dat begint met een analyse van de risico’s die u loopt. Onderzoek … Read More

Onze waarden

Integriteit Vertrouwen is de basis voor relaties. Samenwerking op basis van vertrouwen, gericht op de lange termijn en met liefde en passie voor het werk. Een medewerker van Holland Security Group is te allen tijde eerlijk en open en in staat om te werken met uw waardevolle goederen, bezittingen en geclassificeerde informatie. Een Holland Security Group medewerker bezit algemene en … Read More